ГАЛЕРИЈА - Бајка као небајка

01.07.2011. Играње на отвореном на сцени Замка