РЕКЛАМА ЗА ПРЕЗИДЕНТ КАЈМАК

У септембру 2013., у сарадњи са “ Idea Plus Communications“ доо,Филип Куч снимио рекламни спот за Президент млади кајмак.