РЕКЛАМА ЗА ШВЕДСКУ РОБНУ КУЋУ

Милица Илијић и Филип Куч у августу 2013. снимили рекламни спот за TVC Clash Ohlsson. У питању је реклама за шведско тржиште.