РЕКЛАМЕ ЗА АЛФА БАНКУ

Маша Лазаревић снимила два рекламна спота за Алфа банку.