Реклама за мобилну телефонију ЦГ

Милица Секуловић на снимању рекламе за мобилну телефонију ЦГ