Реклама за зачин Ц

Соња Церовић и Димитрије Миланов на снимању нове рекламе за Зачин Ц.