Борис Обренов снимио рекламу за 7 days за неколико страних тржишта