РЕКЛАМА ЗА ТЕЛЕКОМ СРБИЈУ

Катарина Драганић снимила рекламни спот за Телеком Србије.