РЕКЛАМА ЗА M:ТЕЛ

Дуња Филиповић снимила рекламу, 2010. Године, за Мобилну телефонију БиХ под називом „Моји најближи“ у продукцији Филмске куће „Баш челик“ д.о.о.