РЕКЛАМА ЗА JUHU! KREM БАМБИ

Маша Лазервић снимила је рекламни спот за Компанију Бамби-Банат и њихов нови производ Јуху! Крем.