РЕКЛАМА ЗА НАЈЛЕПШЕ ЖЕЉЕ

Марта Ђаниш, у сарадњи са продуцентском кућом ЕМОТЕ, снимила рекламу за Најлепше жеље