РЕКЛАМА ЗА ГРЧКИ ХЛЕБ

Уна Симић у сарадњи са продуцентском кућом Marcon ag doo, снимила рекламу за хлеб за грчко тржиште.