СТУДИО ГЛУМЕ

Cтудио глуме "Две бесне глисте" створен је са жељом да децу школског узраста уведе у свет глумачке вештине и уметности. Желимо да деца која похађају наше часове развијају машту и креативност; да науче како да се концентришу; да заволе књижевност и лепу реч; да науче и осете шта значе речи колектив, тимски рад, поверење у партнера.

Циљ рада нашег студија јесте лично усавршавање сваког детета, богаћење искуства и упознавање са позоришном уметношћу. Самим тим Студио глуме "Две бесне глисте" не прави аудицију, те пружа могућност сваком детету да се развија у складу са својим могућностима без обзира на таленат, јер је акценат стављен на развијање дететове личности у сваком погледу. Најбитније од свега је да деца науче да верују у себе и да немају страх од јавног наступа. Управо из тог разлога на крају првог полугодишта чланови наше школе глуме припремају приредбу која се одржава у просторијама школе, док се за крај школске године припрема целовечерња представа која се одиграва у позоришту. Завршна представа у позоришту чини круну нашег рада за једну школску годину, а за свако дете представља непоновљиво искуство и тренутак у коме свако дете понаособ показује оно што је до тада научило и ствара успомену за цео живот.

Часови се одржавају два сата недељно: 2 х 60 мин или 1 х 120 мин

У студију глуме изучавале би се три области:

 1. Глума
 2. Сценски говор – дикција
 3. Сценски покрет

1. Часови глуме обухватају:

 • беспредметна радња
 • концентрација
 • сукоб
 • имитације
 • исповести
 • мoнолози (домаћа и светска књижњевност)
 • сцене

2. Сценски говор – дикција

Језичка, уметничка и говорна култура код нас није на високом нивоу. Још увек се даје предност писаној речи у односу на казану реч.

Из тог разлога на часовима сценског говора изучавали би се:

 • артикулација (правилан изговор гласова)
 • акценти
 • обрада и рад на тексту
 • реторика, приповедање, беседништво
 • верификација – проучавање стихова и рад на поезији.

3. Сценски покрет

Људи не комуницирају само речима, већ и немуштим језиком тела и лица. Користимо свесне, али и несвесне гестове који често одају наша унутрашња стања.

Кроз вежбе ћемо одговорити на следећа питања:

 • Шта све можемо са нашим телом?
 • Како га можемо употребити?
 • Шта је говор тела?
 • Шта је ритам?

Неке од вежби које ћемо радити су: употреба шаке, прста, употреба предмета, басне, имитације животиња, Comedia del arte итд.